Hoạt động đào tạo

Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân Dân 102 tiếp nhận sinh viên Đại học Lao động Xã hội đến kiến tập

Bệnh Viện Đa Khoa YHCT Quân Dân 102 tiếp nhận sinh viên kiến tập

CTCP Bệnh viện Đa khoa YHCT Quân Dân 102 đang dần phát triển lớn mạnh, gây được tiếng vang và sự đón nhận tích cực...
Top